Square D Classic+ Single Bus ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว

Catalog NumberNumber of WayUnit Price
S9HCL1442,340.-
S9HCL1662,540.-
S9HCL110102,870.-
S9HCL114143,300.-
S9HCL118183,720.-

Square D Classic+ Split Bus ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน

Catalog NumberNumber of WayUnit Price
RCCB 40A 30mA                พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด
S9HCL14X4R404+45,300.-
S9HCL18X4R418+45,740.-
S9HCL18X8R428+86,160.-
RCCB 63A 30mA                พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด
S9HCL14X4R634+45,300.-
S9HCL18X4R638+45,740.-
S9HCL18X8R638+86,160.-
ลิขสิทธิ์© 2020 SQD MARKETING