USB

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
3031USB_WEเต้ารับ เดี่ยว USB 2.1A  , สีขาว 
ขนาด 1 ช่อง
450.-
3032USB_WEเต้ารับ คู่ USB 2.1A , สีขาว 
ขนาด 2 ช่อง
665.-

Data Socket

หมายเลขแคตตาล็อกลักษณะราคาต่อหน่วย  
3031RJ88SMA5_Tเต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 ขา 8 สายพร้อมม่านปิด (CAT5E)397.-
3031RJU_WEอะแด๊ปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านปิด63.-
3031RJS_WEอะแด๊ปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านปิด179.-

TV/Voice Socket

หมายเลขแคตตาล็อกลักษณะราคาต่อหน่วย  
3031RJ64M-Tเต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านปิด221.-
3031TV75MSเต้ารับโทรศัพท์ 75 โอห์ม225.-
3031PFMเต้ารับโทรทัศน์แบบ F-type445.-

Flush Plate Stainless

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
A3001M NHEฝาครอบ 1 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก107.-
A3002M NHEฝาครอบ 2 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก107.-
A3000M NHEฝาครอบ 3 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก107.-
A3000Gตะแกรงพลาสติกสำหรับ ฝาครอบสแตนเลส16.-

Flush Plate with Plastic Grid

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
A3001ฝาครอบ 1 ช่อง
พร้อมตะแกรงพลาสติก
23.-
A3002ฝาครอบ 2 ช่อง
พร้อมตะแกรงพลาสติก
23.-
A3000ฝาครอบ 3 ช่อง
พร้อมตะแกรงพลาสติก
23.-
A3000T2ฝาครอบ 6 ช่อง
พร้อมตะแกรงพลาสติก
103.-
A3030VXฝาปิดช่องว่าง
พร้อมตะแกรงพลาสติก
54.- 
A3030T2VXฝาปิดช่องว่าง 6 ช่อง
พร้อมตะแกรงพลาสติก
159.- 
3030Pฝาอุดช่องว่าง19.- 

Surface Mounted Box

Catalog Number Description Unit Price  
B3000F กล่องพลาสติกแบบลอย 26.-
ลิขสิทธิ์© 2021 SQD MARKETING