สินค้ามีการเปลี่ยนแปลงราคา กรุณาติดต่อสอบถามราคา

Switches

Catalog NumberDescriptionUnit Price
F50M1_5_WE

สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง

25.-
F50M2_WE

สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง

42.-
F50M4_WEสวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง63.-
F50_2M1_5_WEสวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง46.-
F50_2M2_WEสวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง62.-
F50_2M4_WEสวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง85.-

Bell Push Switches

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F50BPM1_5H_WEสวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์,
ขนาด 1 ช่อง
91.-
F50BPM2สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์,
ขนาด 1.5 ช่อง
96.-
F50BPM4_WEสวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์,
ขนาด 3 ช่อง
101.-

Sockets

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F30426USM_WE*เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลต์  ขนาด 1 ช่อง49.-
F1426USM_WE*เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์  ขนาด 1.5 ช่อง56.-
F1426UESM_WEเต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์  ขนาด 1.5 ช่อง86.-
F1426UEST2M_WEเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์  ขนาด 3 ช่อง111.-

*กรุณาเช็คสินค้าที่ตัวแทน สินค้าจะมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด

TV/Voice/Data Socket

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F30TVSM_WEเต้ารับโทรทัศน์ 
ขนาด 1 ช่อง 
141.-
F50TVM_WEเต้ารับโทรทัศน์ 
ขนาด 1.5 ช่อง
141.-
F30R4M_WEเต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา 4 สาย  
ขนาด 1 ช่อง 
142.-
F50RJ4Mเต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา 4 สาย  
ขนาด 1.5 ช่อง
142.-
F30RJ5EM_WEเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat.5E
ขนาด 1 ช่อง
325.-
F50RJ8M_WEเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat.5E
ขนาด 1.5 ช่อง
325.-
F50RJ8M6_WEเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat.6
ขนาด 1.5 ช่อง
365.-

Signalling Lamp / Dimmer

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F30NM2_RDสวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลท์, ขนาด 1 ช่อง 292.-

Floor Sockets

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
E227F_ABEเต้ารับฝังพื้น อะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน1,550.-
E227F_BASเต้ารับฝังพื้น ทองเหลืองพร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน3,090.-

Weatherproof

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F3223HR_WEฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง สีขาว444.-
F3223HR (GY)ฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง สีเทา444.-
F3223HSMR_WEฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีขาว625.-
A3223HSMEWHกล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีขาว184.-

Surface Mounted Box

Catalog NumberDescriptionUnit Price   
B3000Fกล่องพลาสติกแบบลอย 26.-

USB Charger

Catalog Number Description Unit Price  
30USBCM อุปกรณ์ USB ชาร์จไฟ พร้อมหน้ากากสีขาว 1,460.-
ลิขสิทธิ์© 2021 SQD MARKETING