Switches

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F50M1.5

สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ขนาด 1 ช่อง (S)

25.-
F50/2M1.5

สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์
ขนาด 1 ช่อง (S)

46.-
F50M2สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ 
ขนาด 1.5 ช่อง (M)
42.-
F50/2M2สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์
ขนาด 1.5 ช่อง (M)
61.-
F50M4สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ขนาด 3 ช่อง (L)
62.-
F50/2M4สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์
ขนาด 3 ช่อง (L)
84.-

Bell Push Switches

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F50BPM1.5Hสวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์,
ขนาด 1 ช่อง (S)
90.-
F50BPM2สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์,
ขนาด 1.5 ช่อง (M)
95.-
F50BPM4สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์,
ขนาด 3 ช่อง (L)
100.-

Sockets

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F1426USMเต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์,  ขนาด 1.5 ช่อง (M)55.-
F1426UESMเต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์,  ขนาด 1.5 ช่อง (M)85.-
F1426UEST2Mเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์,  ขนาด 3 ช่อง (L)110.-
F30426USMเต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลท์,  ขนาด 1 ช่อง (S)48.-
F1426UAMเต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลท์,  ขนาด 1.5 ช่อง (M)110.-

TV/Voice/Data Socket

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F30TVSMเต้ารับโทรทัศน์ 
ขนาด 1 ช่อง (S)
140.-
F50TVMเต้ารับโทรทัศน์ 
ขนาด 1.5 ช่อง (M)
140.-
F30R4Mเต้ารับโทรทัศน์ชนิด 4 ขา 
ขนาด 1 ช่อง (S)
140.-
F50RJ4Mเต้ารับโทรทัศน์ชนิด 4 ขา 
ขนาด 1.5 ช่อง (M)
140.-
F30RJ5EMเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด CAT5E 
ขนาด 1 ช่อง (S)
320.-
F50RJ8Mเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด CAT5E 
ขนาด 1.5 ช่อง (M)
310.-
F50RJ8M6เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด CAT6
ขนาด 1.5 ช่อง (M)
360.-

Signalling Lamp / Dimmer

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F30NM2-RDสวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลท์, ขนาด 1 ช่อง (S)286.-
F50D360Mสวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด-ปิด ในตัว 360 วัตต์
ใชได้เฉพาะหลอดไส้  

ขนาด 1.5 ช่อง (M)
650.-

Black Plate

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F50XM1ฝาอุดช่องว่างขนาดเล็กพิเศษ (XS)12.-
F50XM2ฝาอุดช่องว่างพร้อมรู ขนาดกลาง (M)29.-

Floor Sockets

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
E227F_ABEเต้ารับฝังพื้น อะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน1,500.-
E227F_BASเต้ารับฝังพื้น ทองเหลืองพร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน3,000.-

Weatherproof

Catalog NumberDescriptionUnit Price  
F3223HRฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง สีขาว440.-
F3223HR (GY)ฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง สีเทา440.-
F3223HSMRฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีขาว620.-
A3223HSMEWHกล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีขาว180.-

Surface Mounted Box

Catalog NumberDescriptionUnit Price   
B3000Fกล่องพลาสติกแบบลอย 25.-

USB Charger

Catalog Number Description Unit Price  
30USBCM อุปกรณ์ USB ชาร์จไฟ พร้อมหน้ากากสีขาว 1,430.-
ลิขสิทธิ์© 2021 SQD MARKETING