Square D Classic+ Single Bus ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว

Catalog NumberNumber of WayUnit Price
S9HCL1442,380.-
S9HCL1662,600.-
S9HCL110102,930.-
S9HCL114143,360.-
S9HCL118183,800.-

Square D Classic+ Split Bus ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน

Catalog NumberNumber of WayUnit Price
RCCB 40A 30mA                พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด
S9HCL14X4R404+45,400.-
S9HCL18X4R418+45,860.-
S9HCL18X8R428+86,280.-
RCCB 63A 30mA                พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด
S9HCL14X4R634+45,400.-
S9HCL18X4R638+45,860.-
S9HCL18X8R638+86,280.-
ลิขสิทธิ์© 2021 SQD MARKETING