เราเป็นตัวแทนจำหน่าย สายไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า แรงดันต่ำ แรงดันสูง   อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมอาคาร ตลอดจนที่พักอาศัยทุกประเภท ทั้งด้านระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าควบคุม

     สินค้าSchneider เช่น โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) , ลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Miniature Circuit Breaker) , ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) , สายไฟฟ้า YAZAKI , สายไฟฟ้า BCC

Residential & Building Solutions

Concept , Easy Clip สวิตช์-เต้ารับ รุ่น คอนเซ็ปอีซี่คลิป และ อุปกรณ์อื่นๆ
Concept : Easy Clip
Concept , Equipment อุปกรณ์
Concept : Equipment
Concept : Weatherproof
Concept : Ohter Equipment
S - Flexi
S - Classic
Motion Sensor
Pratika
56 Series
Classic Plus
Square D Classic
Miniature Circuit Breaker
Square D Classic Load Center โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่น ลาสสค แบบเมนหลัก
Load Center
Easy PactEZC
Safety Switch
ลิขสิทธิ์© 2021 SQD MARKETING